תכנית רוטשילד טכניון למצוינים
לוגו הטכניון

הרצאת פרופ' משנה שי שטרן, הפקולטה לביולוגיה

רביעי, 18/03/2020, 17:30, בניין מאייר להנדסת חשמל, חדר 815

ההרצאה נדחית. על מועד חדש ינתן עידכון.

שם ההרצאה:

From genes to neuronal circuits and behavior – studying the origins of individuality

אתר המעבדה של פרופ' שטרן