תכנית רוטשילד טכניון למצוינים
לוגו הטכניון

הרצאת פרופ' שלי צליל, הפקולטה להנדסת מכונות

רביעי, 10/01/2018, 17:30, בניין מאייר להנדסת חשמל, חדר 815

TBA

לאתר של פרופ' צליל