תכנית רוטשילד טכניון למצוינים
לוגו הטכניון

התאמה למיון ראשוני

ציון סכם גבוה, השתתפות בפרויקטים מדעיים מחוץ למסגרת בית ספר, השתתפות בקורסים אוניברסיטאיים במהלך התיכון או הצבא.
תישקל קבלה של מועמדים יוצאי דופן שאין ברשותם ציוני בגרות או פסיכומטרי.

תהליך בחירת התלמידים לתכנית מבוסס, בין השאר, על הישגים קודמים, מקוריות, סקרנות אינטלקטואלית ועניין עמוק במדע ומורכב ממספר שלבים:

  • מיון ראשוני המתבסס על נתוני המועמד.
  • ראיונות קבוצתיים ו/או אישיים הכוללים שיח מדעי עם וועדת הקבלה.

העוברים בהצלחה את השלבים לעיל מתקבלים לתכנית!