תכנית רוטשילד טכניון למצוינים
לוגו הטכניון

Niko Kudriastev / Computer Science

About myself: I’m interested in intelligence and evolution.

When did you start the program: Winter 2015.