תכנית רוטשילד טכניון למצוינים
לוגו הטכניון

Niko Kudriastev / Computer Science

About myself: I’m interested in intelligence, evolution and decentralized systems. Currently working at IBM Research on the Hyperledger Project.

When did you start the program: Winter 2015.