תכנית רוטשילד טכניון למצוינים
לוגו הטכניון

Shaked Bader / Mathematics

About myself: I was born in 1999 and grew up mostly in kibbutz Givat Haim Meuhad. I spent three years in Chicago between the ages 5-8 and that had a great affect on my life. I believe you should learn as much as you can.

When did you start the program: Winter 2016.