go to home page

בוגרת התכנית – טלי טרייביץ – זוכה בפרס מכון וייצמן לקידום נשים במדע

5237200356_Bigמכון ויצמן למדע יוזם פעילות ארצית לתמיכה במדעניות מצטיינות, בעלות אזרחות ישראלית, הבוחרות בקריירה מדעית בתחומי מדעי הטבע והמדעים המדויקים. במסגרת פעילות זו מוענקים מדי שנה כעשרה פרסים למחקר בתר-דוקטוריאלי.
המועמדות לפרס הן מדעניות צעירות מצטיינות שסיימו לימודי תואר שלישי במדעי הטבע ובמדעים מדוייקים, באחת האוניברסיטאות או המוסדות האקדמיים הגבוהים בישראל, והתקבלו למחקר בתר-דוקטוריאלי בחו“ל.
הזוכות נבחרות על ידי ועדה מקצועית מיוחדת במסגרת מדרשת פיינברג, בראשות יועצת נשיא מכון ויצמן לקידום נשים במדע.

טלי טרייביץ, בוגרת תכנית המצוינים בשנת 2001 בפקולטה למדעי המחשב, זכתה בפרס לשנת 2010