תכנית רוטשילד טכניון למצוינים
לוגו הטכניון

יובל פנואלי השגריר

סרטון שנעשה על ידי קרן רוטשילד לכבוד טקס שהתקיים בקרן בנוכחות הברונית דה רוטשילד