go to home page

נעה נבחרה להיות הנציגה של הטכניון, אחת משלושה, לתחרות הארצית ע”ש עזריאלי, לפרויקטי גמר באדריכלות

נעה נבחרה להיות הנציגה של הטכניון, אחת משלושה, לתחרות הארצית ע”ש עזריאלי, לפרויקטי גמר באדריכלות.
התחרות תתקיים במוזאון תל אביב, ובינתיים להנאתכם, כתבה על המתמודדים ב YNET