go to home page

ההרצאה הפותחת את שנת הלימודים תשע”ד תינתן על ידי פרופ’ אפרים לב: - הרצאת פתיחת שנת הלימודים תשע”ד

שלישי, 29/10/2013, 17:30, חדר 815 בבניין מאייר להנדסת חשמל

הכי קרוב שאפשר – מבט נדיר למרשמים רפואיים מעשיים, למחברות, המכתבים ולספרייה הרפואית של הרמב”ם ורופאים אחרים במצרים שלפני 1000 שנה

יום שלישי, 29.10.2013, בשעה 17:30 בבניין מאייר לחשמל,  חדר 815.