go to home page

מפגש עם דיקנית לימודי הסמכה - פרופ' אורית חזן - מיזמים מבוססי מדע והנדסה לפתרון בעיות חברתיות-מערכתיות

רביעי, 22/03/2017, 17:30, הנדסת חשמל, בניין מאייר, חדר 815