תכנית רוטשילד טכניון למצוינים

Andrey Zandov / Electrical Engineering, Computer Science