תכנית רוטשילד טכניון למצוינים
לוגו הטכניון

Andrey Zandov / Electrical Engineering, Computer Science