תכנית הטכניון למצוינים

תכנית המצוינים של הטכניון הינה תכנית לימודים אקדמית מותאמת אישית למיצוי הסקרנות, היצירתיות והעמקת תחומי הדעת.

תכנית הטכניון למצוינים מיועדת לסטודנטים המסוגלים והמעוניינים ללמוד “אחרת”, על פי תכנית לימודים אישית וייחודית, המאפשרת העמקה והרחבה במגוון תחומי ידע.

בתכנית ניתנים כלים מקצועיים ואפשרויות רחבות לקידום ופיתוח הפוטנציאל האישי, תוך עידוד היצירתיות, המקוריות והסקרנות בדרך של לימוד עצמי ועבודת צוות.

כל תלמיד מלווה על-ידי יועץ מקרב חברי הסגל ונהנה מתכנית לימודים אישית וייחודית.  תלמידי התכנית משולבים במחקר לתארים מתקדמים כבר במהלך לימודיהם לתאר ראשון.  תהליך בחירת התלמידים לתכנית מבוסס, בין השאר, על הישגים קודמים, מקוריות, סקרנות אינטלקטואלית ועניין עמוק במדע.

צוות התכנית:

פרופ’ מיכאל (מיקי) אלעד, ראש התכנית
תמי פורת, רכזת התכנית

ההרשמה לשנת תשע”ו תהיה פעילה עד סוף מרץ 2015