go to home page

  תכנית הטכניון למצוינים

  תכנית המצוינים של הטכניון הינה תכנית לימודים אקדמית מותאמת אישית למיצוי הסקרנות, היצירתיות והעמקת תחומי הדעת.

  תכנית הטכניון למצוינים מיועדת לסטודנטים המסוגלים והמעוניינים ללמוד “אחרת”, על פי תכנית לימודים אישית וייחודית, המאפשרת העמקה והרחבה במגוון תחומי ידע.

  הנוסחה

  • Hat

   תכנית לימודים אקדמית לתואר ראשון בפקולטות למדעים ו/או הנדסה

  • Puzzle

   אפשרות הרשמה לקורסים מחוץ לתוכנית הלימודים המומלצת

  • Advise

   אפשרות ללמוד במקביל תואר ראשון במספר פקולטות

  • Laboratory

   שילוב בקורסים ובמחקרים לתארים מתקדמים במקביל ללימודי תואר ראשון

  • Presentation

   העשרה, הכשרה וחשיפה לתחומי ידע נוספים

  • ליווי אקדמי לאורך כל תקופת הלימודים

  • present

   תלמידי התכנית פטורים מתשלום שכר לימוד, זכאים למגורים חינם במעונות הטכניון, מקבלים מחשב נייד למשך תקופת לימודיהם בתכנית, ולמלגת קיום חודשית.
   הטבות אלו מאפשרות להקדיש את מירב הזמן למשימות אקדמיות.

  הרשמה לתכנית

  הגשת מועמדות לתכנית הטכניון למצוינים מתבצעת רק באתר האינטרנט של התכנית.
  ההרשמה מתקיימת אחת לשנה מסוף ינואר ועד אמצע מרץ ומיועדת למועמדים המעוניינים להתחיל את לימודיהם בשנה האקדמית הבאה בסמסטר חורף.
  מבחן פסיכומטרי במועד דצמבר הינו האחרון הקביל לצורך דיון במועמדות.
  מומלץ להירשם בנפרד גם ללימודים בטכניון בנוהל ובעלות המקובלים.