go to home page

הרשמה לתכנית הטכניון למצוינים

ההרשמה לתכנית הטכניון למצוינים לשנת תשפ"ד (2023-24) תפתח ב-26.01.2023 ותסגר ב-26.03.2023 בחצות.

המיונים למועמדים שיעברו את שלב הגשת המועמדות יערכו החל מה-30.04.2023 ועד

ה-04.05.2023.

מומלץ לקרוא היטב את הלשוניות "לוח זמנים שנתי" ובעיקר 'שאלות ותשובות' – יש שם מידע נוסף למתעניינים.

הרישום להגשת מועמדות לתכנית הטכניון למצוינים מתבצע רק באתר האינטרנט של התכנית ואינו כרוך בדמי רישום.

מומלץ להירשם בנפרד גם ללימודים בטכניון בנוהל המקובל. המתקבלים לתכנית המצוינים יהיו חייבים להירשם לטכניון ככל המועמדים האחרים.

מועד דצמבר הינו האחרון בו ניתן לגשת למבחן פסיכומטרי קביל לדיון במועמדות.

התכנית מיועדת לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בסמסטר חורף, ואינה מתאימה לסטודנטים וותיקים בטכניון שרוצים להצטרף לתכנית תוך כדי התואר.

המסמכים הנדרשים לצורך ההרשמה המקוונת:

 1. קורות חיים (בדגש על פעילויות, תחביבים ותחומי עניין שהינם מעבר ללימודי בית הספר והשרות הצבאי).
 2. תמונת פספורט (בפורמט JPG, כאשר שם הקובץ הוא שמך באנגלית).
 3. סריקה איכותית של תעודת הבגרות שלך*.
 4. סריקה איכותית של מסמך הציון הפסיכומטרי*.
 5. סריקה איכותית של חישוב הסכם קבלה לטכניון.
 6. סריקה איכותית של ציונים מלימודים אקדמיים קודמים מהאוניברסיטה הפתוחה/אוניברסיטה אחרת/ מכינת הטכניון
 7. ניתן לצרף כל סריקה איכותית של מסמך שעשוי לדעתך לשפר סיכוייך לקבלה לתכנית.

* תישקל קבלה של מועמדים יוצאי דופן שאין ברשותם ציוני בגרות או פסיכומטרי.

מועמדותך למיונים לתכנית הטכניון למצוינים תושלם רק לאחר משלוח מלא של הקבצים וקבלת הודעת אישור. לפני הגשת המועמדות נא וודא/י שיש ברשותך הנתונים הבאים:

 1. קורות חיים (בדגש על פעילויות, תחביבים ותחומי עניין שהינם מעבר ללימודי בית הספר והשרות הצבאי).
 2. תמונת פספורט (בפורמט JPG, כאשר שם הקובץ הוא שמך באנגלית).
 3. סריקה איכותית של תעודת הבגרות שלך.
 4. סריקה איכותית של מסמך הציון הפסיכומטרי.
 5. סריקה איכותית של חישוב הסכם קבלה לטכניון. לנוחותך – מחשבון חישוב סכם
 6. ניתן לצרף כל סריקה איכותית של מסמך שעשוי לדעתך לשפר סיכוייך לקבלה לתכנית.