תכנית רוטשילד טכניון למצוינים
לוגו הטכניון

Dror Bril / Electrical Engineering, Physics

About myself:

My name is Dror Brill, I was born in 1986. I live in Haifa and work at ezchip.

What year did you start the Program: Winter 2011

Hobbies and other activities:

Jogging, swimming, hiking, cycling, science, movies, music.

Brill Dror