תכנית רוטשילד טכניון למצוינים
לוגו הטכניון

אלדנה גריצ'ינר במאמר נוסף!

נכתב עם פרופ' נועם סוקר ועילעיל בר.

למאמר