go to home page

ברכות לניצן טור

ברכות לניצן טור שזכה עם עידו חכימי ודמיטרי קוזנוב בתחרות התכנות הפקולטית של מדעי המחשב.
4 שאלות הם פתרו
5 שעות ארכה התחרות
10 דקות לפני הסיום נפלה ההכרעה

קישור לכתבה

ניצן – בהצלחה בתחרות הבינלאומית ACM/ICPC בנובמבר, בפורטו, פורטוגל!