go to home page

הרצאת פתיחה לשנת הלימודים מפי פרופ' אפרים לב

ההרצאה הפותחת את שנת הלימודים תשע"ד תינתן על ידי פרופ' אפרים לב:

שיחזור הרפואה המעשית והתיאורטית הימי-ביניימית במזרח אגן הים התיכון – על פי כתבי הגניזה הקהירית.

יום שלישי, 22.10.2013, בשעה 17:30 בבניין מאייר לחשמל, חדר 815 

פרופ' אפרים לב הינו ראש המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות בטכניון להתראות!