go to home page

עומר גרנק חזר מדנמרק

עומר גרנק, תלמיד התוכנית, חזר השבוע מקופנהגן, שם עבד על פרויקט במחלקה לפיזיקה, באוניברסיטה הטכנית של דנמרק. עומר עובד תחת הנחייתו של פרופ"ח Anders Andersen והדוקטורנטית Julia Dölger, מקבוצת Complex Motion in Fluids Group, בתחום מכניקת זורמים, עם יישום לביולוגיה ימית. מדבריו: "התמקדנו בקבוצה מסוימת של פלנקטון הנקראים דינופלגלטים (Dinoflagellates), שנחקרה ניסויית ע"י ביולוגים ימיים כאן באוניברסיטה. מדובר בקבוצה מיוחדת בעלת מבנה חריג של שני שוטונים. עד היום מנגנון השחייה של התא לא ידוע באופן ברור, לא קיים מודל הידרודינמי שלם שתיאר זאת באופן כמותי וחלוקת התפקידים עדין בדיון בקרב ביולוגים. בנינו מודל שיתאר את המשפחה הזו מבחינת מנגנוני השחייה ושדה הזרימה. המודל חוזה את התנועה הסלילית (כמו ספירלה) של הדינופלגלטים, וגם שדה זרימה המוביל טרף בצורה מיטבית לאתר העיכול של התא. הצענו דרכים לאמת את המודל ניסויית, למרות שטרם הוא אומת ישירות".

מאחלים לעומר הצלחה בהמשך הפרויקט!