go to home page

ידידי התכנית

קרן רוטשילד קיסריה ( 2015 – 2021)

קרן רוטשילד קיסריה פועלת ליצירת חברה ישראלית טובה יותר, באמצעות קידום השכלה גבוהה ומחויבות חברתית.

מאז הקמתה, תרמה הקרן מאות מיליוני שקלים להקמה והובלת מיזמים חדשניים בכל רחבי הארץ. עשרות אלפי צעירים וילדים, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, ילידי הארץ ועולים חדשים, זכו להגיע להשכלה גבוהה, להצטיין ולהוביל באמצעות מגוון רחב של תוכניות בהן תמכה הקרן . לצד תוכניות מלגות, תוכנית להנגשת השכלה גבוהה ותוכניות חדשניות לצעירים בסיכון, קידמה הקרן גם את המצוינות האקדמית תוך תמיכה במחקר חדשני, במדענים חוזרים והקמת מרכזי מחקר באוניברסיטאות ובמכללות.

בנוסף לפעילות בתחומי ההשכלה הגבוהה, תורמת קרן רוטשילד קיסריה, מידי שנה, לרשויות המקומיות בסביבתה של קיסריה, לקידום מגוון רחב של פרויקטים בתחום החינוך.

 

קרן משפחת צ'ייס (1996-2008)

“הקרן של משפחת צ’ייס תמכה בתכנית הטכניון למצוינים מרגע הקמתה למעלה מעשור וחצי. אני עדיין זוכר את הפעם הראשונה בה פגשתי את סטנלי צ’ייס. הוא העלה את השאלות הבאות: ‘מהן מטרות התכנית ומהן הבעיות הקיימות של התכנית שאוכל לפתור? כיצד נוכל לבחור סטודנטים לתכנית ומה הם המדדים והקריטריונים להישגיהם? מה הם הקריטריונים להצלחה בתכנית?’

בנוסף לרצונו של סטנלי צ’ייס לתמוך בטכניון ובישראל, הוא רצה להבטיח שתרומתו תנותב לדור הצעיר ותניב תוצאות ישירות לעתיד טוב יותר לישראל. אני מאוד תומך באלה המעוניינים לתמוך בנו תוך ענין אמיתי בתהליך ובפירות שתרומתם מניבה תוך לקיחת חלק פעיל בענין. סטנלי קודם כל בחן את פועלנו כדי להבטיח את השתתפותו הפעילה בחוויה חדשה זו ועל מנת להבטיח (כמה שאפשר) כי המאמץ מצדיק את המטרות. רעיון זה מאוד מעודד.

סטנלי, אשתו פמלה ובנם מארק באו לבקר את הסטודנטים בתכנית לפחות פעם בשנה. מעניין היה לראות כיצד מתפתחת השיחה: הם מפתחים שיחה ידידותית ואינטראקציה ישירה ולא פורמאלית עם הסטודנטים שלנו. בהצלחה מרשימה הם הצליחו לדון במדע, בבעיות שמעלים הסטודנטים ולהשמיע את דעתם על נושאים מגוונים ביותר כולל עניינם האישי במדע, בטכנולוגיה ובבעיות מולן ניצבת החברה הישראלית כיום”.

פרופ’ נמרוד מויסייב בהערה אישית על התמיכה ומערכת היחסים המיוחדת עם משפחת צ’ייס