תכנית רוטשילד טכניון למצוינים

הטיול השנתי

חמישי, 27/05/2021

TBA