go to home page

הרצאה של פרופ' יאיר עין-אלי מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים

ראשון, 17/03/2024, 17:30, אולם 815, הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים

לאתר של פרופ' עין-אלי

נושא ההרצאה: "סוללות – עבר, הווה ו…עתיד"