go to home page

הרצאת פרופ׳ גיטי פריי, הפקולטה למדע והנדסה של חומרים

שני, 18/03/2019, 17:30, בניין מאייר להנדסת חשמל, חדר 815

שם ההרצאה: OLEDs- לראות את האור-גני

האתר של פרופ' פריי