go to home page

משק המים בישראל: עבר, הווה, עתיד - הרצאת פרופ' אורי שמיר

שני, 23/11/2015, 17:30, בניין מאייר להנדסת חשמל

ההרצאה תתקיים ביום שני, 23.11.15, בשעה 17:30, בחדר 815 בבניין מאייר להנדסת חשמל

פרופ' אורי שמיר הינו חבר סגל (אמריטוס) ביחידה להנדסת סביבה, מים וחקלאות, בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית