go to home page

לתת למוח לרפא את הגוף - הרצאת פרופ’ אסיה רולס

חמישי, 17/12/2015, 17:30, בניין מאייר להנדסת חשמל
asia rolls

פרופ’ אסיה רולס היא חברת סגל בפקולטה לרפואה בטכניון.