go to home page

ההבדל בין אמנות לבין בידור - הרצאתו של פרופ' אריק שפירא

רביעי, 26/11/2014, 17:30, חדר 815 בבניין מאייר להנדסת חשמל

התקיימה ביום רביעי, 26.11.2014, בשעה 17:30, בחדר 815 בבניין מאייר להנדסת חשמל