go to home page

הרצאת פרופ' משנה איתי אייל, הפקולטה להנדסת חשמל

רביעי, 13/11/2019, 17:30, בניין מאייר להנדסת חשמל, חדר 815

שם ההרצאה: תמריצים במערכות בלוקצ'יין

דף הבית של פרופ' אייל