go to home page

תכנית המצוינים ממחשבה למעשה - הרצאת פרופ’ נמרוד מוסייב

שני, 14/03/2016, 17:30, חדר 815 בבניין מאייר להנדסת חשמל
Nimrod Moiseyev

פרופ’ נמרוד מוסייב הוא חבר סגל בפקולטה לכימיה בטכניון, והיה מהוגי ומקימי תכנית המצוינים!