go to home page

הרצאת פרופ’ עמוס ירום, הפקולטה לפיזיקה

רביעי, 08/12/2021, 17:30, בניין מאייר להנדסת חשמל, חדר 815

נושא ההרצאה: Theoretical aspects of black holes

.לדף של פרופ' ירום.