go to home page

הרצאת פרופ' רון אהרוני, פקולטה למתמטיקה

רביעי, 05/01/2022, 17:30, בניין מאייר להנדסת חשמל, חדר 815
נושא ההרצאה: מה לטופולוגיה ולחתונות
תקציר: לפני 100 שנים נולדו שני משפטים – משפט החתונה של פרובניוס, ומשפט נקודת השבת של בראור. מתברר שיש קשר מפתיע בין השניים. בהרצאה פרופ' אהרוני יסביר מהם המשפטים האלה, ומה הקשר.