go to home page

הרצאת פתיחת סמסטר חורף פרופ' שחר קוטינסקי, הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים

שני, 31/10/2022, 17:30, אולם 1003, הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים

לאתר של פרופ' קוטינסקי

 נושא ההרצאה: כיצד ייראו מחשבי העתיד?