תכנית רוטשילד טכניון למצוינים

הרצאת פתיחת שנה – פרופ’ קרן צנזור-הלל, הפקולטה למדעי המחשב

רביעי, 03/11/2021, 12:30, בניין מאייר להנדסת חשמל, חדר 815

נושא: TBA

לאתר של פרופ' צנזור-הלל.