go to home page

חוג בית בנושא 'משבר האקלים'

רביעי, 08/01/2020, 13:00, 14:00

ההרצאה הועברה ע"י אביב בריגר ושי לוי, שני סטודנטים מצטיינים מתואר ראשון מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים. מטרת ההרצאה להעלות את המודעות וההבנה למשבר האקלים ולבחון כיצד אנו, הסטודנטים, יכולים לפעול בנדון.