go to home page

הרצאת פרופ' אהרן צ'חנובר, טכניון - "מהפכת הרפואה המותאמת אישית - האם נוכל לרפא את כל המחלות ובאיזה מחיר"

חמישי, 30/03/2017, 17:30, הנדסת חשמל, בניין מאייר, חדר 815