go to home page

סיור בתערוכה: נופי מעבדה - מפגש פתיחת שנת הלימודים תשע"ה

שלישי, 28/10/2014, 17:30, ספריה מרכזית

התקיים ביום שלישי 28.10.14, בשעה 17:30,

סיור מודרך בתערוכה נופי מעבדה המוצגת בספריה המרכזית בהדרכתה של אוצרת התערוכה גב' ענת הרגיל