go to home page

הרצאת פרופ' חוסאם חאיק, הפקולטה להנדסה כימית

חמישי, 28/12/2017, 17:30, בניין מאייר להנדסת חשמל, חדר 815

שם ההרצאה: הרפואה ב 2050

לדף של פרופ' חאיק