תכנית רוטשילד טכניון למצוינים

Oded Wertheim / Electrical Engineering, Physics

First degree in Physics & Electrical Engineering at the Technion

 Participated in the Technion Excellence Program: October 2005 – July 2008