תכנית רוטשילד טכניון למצוינים

Oren Vrubel / Electrical Engineering