תכנית רוטשילד טכניון למצוינים

Tomer Weksler / Computer Science, Mathematics