תכנית רוטשילד טכניון למצוינים

התאמה להגשת מועמדות

אנחנו מחפשים מועמדים מצטיינים בכל מובן, גם בלימודים ריאליים וגם בתחומים שאינם אקדמיים. במיוחד נדרשות יצירתיות, סקרנות אינטלקטואלית, יכולת לימוד עצמית ושאיפה למצוינות.

מועמדים שימצאו מתאימים על-סמך תיק המועמדות יוזמנו לראיון אישי שיבחן את התאמתם לתכנית לימודים מובילה ותובענית במדע וטכנולוגיה.