go to home page

מועמדים לעתודה אקדמית של צה"ל

  • תעודת בגרות ריאלית מובהקת (מתמטיקה, פיסיקה + עוד מקצוע מדעי מוגבר – 5 יחידות). ממוצע ציוני בגרות ידועים בעת הגשת המועמדות – מעל 90.
  • ציון מבחן פסיכומטרי מעל 700 (הציון נידרש כבר בעת הראיונות המתקיימים באפריל, כך שדצמבר הוא מועד אחרון לגשת למבחן).
  • פעילות מדעית ו/או אקדמית מוכחת מעבר ללימודים הבית ספריים. (למשל: השתתפות ארוכת שנים בחוגי מדע ביחידות לנוער אוניברסיטאיות, השתתפות וזכיה באולימפיאדות נוער, צבירת נקודות בקורסים אקדמיים, תחביב בו נעשתה העמקת ידע).
  • בגרות רגשית ויכולת התנהלות עצמאית.
  • ההרשמה לעתודה אקדמית הינה נפרדת ומחייבת לצורך קבלה לתכנית המצוינים. יש לשים לב ללוח הזמנים המפורסם ע"י העתודה האקדמית של צה"ל ולהתמיין בנפרד. לא תתאפשר קבלת עתודאי/ת למועמדים שלא נירשמו בזמן לעתודה האקדמית.